ศาลจังหวัดทุ่งสง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดทุ่งสง THUNGSONG PROVINCIAL COURT || TEL :: 075-411774 , 075-412774 , 075-412480 || FAX :: 075-423953ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ประเภทวัสดุคงทนถาวร)
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร
 4. ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP
 6. ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาจง สำหรับงานที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP
 7. ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาจง สำหรับงานที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP
 8. จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
 9. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
 10. จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
 11. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
 12. จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 42 ดวง
 13. จัดจ้างเหมาซ่อมแซมกระจกบานเลื่อน ที่จับตู้ราวเลื่อน ฯ
 14. จัดจ้างเหมาชุดเครื่องสังฆทาน
 15. จัดจ้างเหมาทำความสะอาดและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ
 16. จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร
 17. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สายโทรศัพท์)
 18. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ประเภทวัสดุคงทนถาวร) ตู้เก็บเอกสารบานเปิด
 19. ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจำบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรม
 20. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
 21. จัดจ้างซ่อมแซมประตูบานสวิง
 22. จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
 23. ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.15 พ.ค. 2561
 24. ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.17 พ.ค. 2561
 25. ผู้ได้รับคัดเลือกในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
 26. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลจังหวัดทุ่งสง
 27. จัดจ้างการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง
 28. การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
 29. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุคงทนถาวร)
 30. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุคงทนถาวร (ครุภัณฑ์แปรสภาพ)
 31. ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างทำตรายาง
 32. ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดานไวท์บอร์ด)
 33. ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในการจัดจ้างซ่อมแซมจอคอมพิวเตอร์
 34. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในการจัดจ้างทำป้าย
 35. ประกาศจัดจ้างทำป้าย
 36. ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์แปรสภาพ
 37. ประกาศจัดซื้อวัสดุ
 38. ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
 39. วัสดุ (ดอกไม้)
 40. วัสดุ (ผ้าเหลือง)
 41. วัสดุ (ผ้าเหลือง 2 )
 42. วัสดุไฟฟ้า
 43. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการจัดจ้างซ่อมแซมห้องน้ำอาคารไกล่เกลี่ย
 44. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการจัดจ้างซ่อมห้องน้ำอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม
 45. ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกจัดจ้างซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำบนฟุตบาท
 46. ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดจ้างซ่อมแซมปลั๊กไฟฟ้าและห้องน้ำบ้านพักข้าราชการตุลาการ
 47. ผู้ได้รับคัดเลือกในการจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
 48. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
 49. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
 50. ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร
 51. ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
 52. ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกซื้อวัสดุ
 53. ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
 54. ประกาศผู้ได้รับคัดเลือการจัดซื้อวัสดุ
 55. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในการจัดจ้างทำป้าย
 56. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในการจัดซื้อพวงมาลา
 57. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในการเช่าเต็นและอุปกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด