ศาลจังหวัดทุ่งสง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดทุ่งสง THUNGSONG PROVINCIAL COURT || TEL :: 075-411774 , 075-412774 , 075-412480 || FAX :: 075-423953ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2561
 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ประเภทวัสดุคงทนถาวร)
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร
 4. ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP
 6. ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาจง สำหรับงานที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP
 7. ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาจง สำหรับงานที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP
 8. จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
 9. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
 10. จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
 11. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
 12. จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 42 ดวง
 13. จัดจ้างเหมาซ่อมแซมกระจกบานเลื่อน ที่จับตู้ราวเลื่อน ฯ
 14. จัดจ้างเหมาชุดเครื่องสังฆทาน
 15. จัดจ้างเหมาทำความสะอาดและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ
 16. จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร
 17. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สายโทรศัพท์)
 18. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ประเภทวัสดุคงทนถาวร) ตู้เก็บเอกสารบานเปิด
 19. ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจำบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรม
 20. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
 21. จัดจ้างซ่อมแซมประตูบานสวิง
 22. จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
 23. ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.15 พ.ค. 2561
 24. ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.17 พ.ค. 2561
 25. ผู้ได้รับคัดเลือกในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
 26. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลจังหวัดทุ่งสง
 27. จัดจ้างการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง
 28. การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
 29. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุคงทนถาวร)
 30. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุคงทนถาวร (ครุภัณฑ์แปรสภาพ)
 31. ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างทำตรายาง
 32. ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดานไวท์บอร์ด)
 33. ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในการจัดจ้างซ่อมแซมจอคอมพิวเตอร์
 34. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในการจัดจ้างทำป้าย
 35. ประกาศจัดจ้างทำป้าย
 36. ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์แปรสภาพ
 37. ประกาศจัดซื้อวัสดุ
 38. ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
 39. วัสดุ (ดอกไม้)
 40. วัสดุ (ผ้าเหลือง)
 41. วัสดุ (ผ้าเหลือง 2 )
 42. วัสดุไฟฟ้า
 43. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการจัดจ้างซ่อมแซมห้องน้ำอาคารไกล่เกลี่ย
 44. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการจัดจ้างซ่อมห้องน้ำอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม
 45. ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกจัดจ้างซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำบนฟุตบาท
 46. ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดจ้างซ่อมแซมปลั๊กไฟฟ้าและห้องน้ำบ้านพักข้าราชการตุลาการ
 47. ผู้ได้รับคัดเลือกในการจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
 48. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
 49. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
 50. ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร
 51. ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
 52. ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกซื้อวัสดุ
 53. ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
 54. ประกาศผู้ได้รับคัดเลือการจัดซื้อวัสดุ
 55. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในการจัดจ้างทำป้าย
 56. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในการจัดซื้อพวงมาลา
 57. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในการเช่าเต็นและอุปกรณ์
 58. ผู้ได้รับคัดเลือกในการจัดซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางฯ
 59. ผู้ัที่ได้รับคัดเลือกการจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
 60. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุคงทนถาวร
 61. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกซ่อมแซมระบบตู้สาขาโทรศัพท์
 62. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกวัสดุสำนักงาน(วัสดุคงทนถาวร)
 63. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง
 64. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (วัสดุสำนักงาน)
 65. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกการจ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมห้องสำหรับงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์
 66. ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
 67. ผู้ได้รับคัดเลือกในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
 68. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
 69. ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดจ้างทำป้าย
 70. ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดจ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์
 71. ประกาศผลผู้ได้รับการจัดจ้างเครื่องแต่งกายพนักงานต้อนรับ
 72. ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
 73. ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกในการจ้างเหมาเดินสายโทรสํพท์และสาย LAN
 74. ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างทำบอร์ดและป้าย
 75. ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในการจ้างเหมาติดตั้งเต้ารับ RJ45 และเดินสายแลน
 76. ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่าย
 77. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าบริเวณจุดตรวจเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฯ
 78. ผุ้ที่ได้รับคัดเลือกในการจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักผู้พิพากษาฯ
 79. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการซื้อครุภัณฑ์แปรสภาพ(พัดลมระบายอากาศ)
 80. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำตำรวจประจำศาลจังหวัดทุ่งสง
 81. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารศาลจังหวัดทุ่งสง
 82. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
 83. ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 84. ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อน้ำดื่มถัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 85. ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุหนังสือพิมพ์และวารสาร
 86. ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดจ้างเก็บขนขยะมูลฝอย
 87. ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อน้ำดื่ม (ขวดแก้ว)
วิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562
 1. ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อพวงมาลาฯ
 2. ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดจ้างทำตรายาง
 3. ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์
 4. ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
 5. ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อพวงมาลา สำหรับกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 6. ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางฯ
 7. ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องโปรเจคเตอร์
 8. ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกในการจัดจ้างเหมาติดตั้งเพิ่มจุดระบบเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์
 9. ผู้ได้รับคัดเลือกในการจัดจ้างเหมาตัดตกแต่งต้นไม้ฯ
 10. ผู้ได้รับคัดเลือกในการจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งพัดลมระบายอากาศ
 11. ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกในการจัดจ้างทำหนวนสำนวน
 12. ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์
 13. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการจัดซื้อวัสดุธงชาติไทย
 14. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งพัดลมระบายอากาศ
 15. ประกาศศาลจังหวัดทุ่งสง เรื่อง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในการจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สีเหลือง
 16. ประกาศศาลจังฟวัดทุ่งสง เรื่อง จำหน่ายต้นไม้ จำนวน 14 ต้น ครั้งที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด