ศาลจังหวัดทุ่งสง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดทุ่งสง THUNGSONG PROVINCIAL COURT || TEL :: 075-411774 , 075-412774 , 075-412480 || FAX :: 075-423953ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ประเภทวัสดุคงทนถาวร)
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร
  4. ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP
  6. ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาจง สำหรับงานที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP
  7. ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาจง สำหรับงานที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP
  8. จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
  9. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด