ศาลจังหวัดทุ่งสง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดทุ่งสง THUNGSONG PROVINCIAL COURT || TEL :: 075-411774 , 075-412774 , 075-412480 || FAX :: 075-423953

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลฯ

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลฯ
ประกาศศาลจังหวัดทุ่งสง เรื่อง  การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร  นิติกร , เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม , พนักงานขับรถยนต์          


เอกสารแนบ