ศาลจังหวัดทุ่งสง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดทุ่งสง THUNGSONG PROVINCIAL COURT || TEL :: 075-411774 , 075-412774 , 075-412480 || FAX :: 075-423953

ประกาศศาลจังหวัดทุ่งสง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร


หมายเหตุ    ศาลจังหวัดทุ่งสงจะประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับการเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ จากผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก                  โดยให้ผู้เข้าสอบติดตามตรวจสอบรายชื่อผ่านหน้าเว็บไซต์ศาลจังหวัดทุ่งสงที่  www.tnsc.coj.go.th 


เอกสารแนบ