ศาลจังหวัดทุ่งสง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดทุ่งสง THUNGSONG PROVINCIAL COURT || TEL :: 075-411774 , 075-412774 , 075-412480 || FAX :: 075-423953

โครงการพัฒนาจิตสาธารณะและจริยธรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

โครงการพัฒนาจิตสาธารณะและจริยธรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร  ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
เมื่อวันที่  ๒๙  กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศาลจังหวัดทุ่งสง จัดโครงการพัฒนาจิตสาธารณะและจริยธรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยปลูกต้นไม้ จำนวน ๒๐๐ ต้น  เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ถูกทำลายและคืนสภาพป่า  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ณ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตตรัง  จังหวัดตรัง  


เอกสารแนบ