ศาลจังหวัดทุ่งสง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดทุ่งสง THUNGSONG PROVINCIAL COURT || TEL :: 075-411774 , 075-412774 , 075-412480 || FAX :: 075-423953

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้พิพากษาและบ้านพักผู้อำนวยการศาลจังหวัดทุ่งสง จำนวน 10 หลัง โดยวิธีสอบราคา

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้พิพากษาและบ้านพักผู้อำนวยการศาลจังหวัดทุ่งสง จำนวน 10 หลัง โดยวิธีสอบราคา


เอกสารแนบ